СКРЪБНА ВЕСТ

на 10 май 2019 г. след кратко боледуване

ПОЧИНА

ПРОФ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

на 89 години

Напусна ни бележит учен и един от основоположниците на светлотехническата наука у нас.
Професор Николай Василев завършва Държавната политехника – София, специалност "Електрически мрежи и системи" и специализира електроснабдяване и осветителна техника. Професионалната му дейност започва като проектант в Енергопроект – София, с мащабни електроснабдителни системи на жилищните райони "Яворов", "Изток" и "Хиподрума". В същото време е хоноруван асистент в МЕИ-София.
Като редовен асистент (1959), доцент (1966) и професор по промишлено осветление (1969) той въвежда учебните дисциплини по електроснабдяване и осветителна техника и оглавява тези направления в катедра "Електрически мрежи и системи".
През 1981 г. проф. Николай Василев основава към катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" "Отраслова научноизследователска лаборатория по осветителна техника - вече 38 години национален научен център с международна известност, в която се създават и първите научни кадри по светлотехника – 13 доктори, много доценти и трима професори.
Ще запомним активната му обществената и ръководна дейност като заместник-декан на Електротехнически факултет; Председател на Научно-техническите съюзи в България; основател, Председател и Почетен председател на Националния комитет по осветление.
Трудовете на проф. Николай Василев, публикувани в световноизвестни списания и представяни на международни симпозиуми са високо ценени в чужбина. Автор е на над 200 публикации и преобладаващата част от книгите и учебниците в областта на осветлението.
От 2006 г. до 2013 г. е ръководител на национален екип, участник в Европейска програма за адаптивно улично осветление.
През 2013 г. година проф. Николай Василев е признат за един от дванадесетте световно-известни учени в областта на осветлението от реномираното списание "Светотехника", Москва.

ТОЙ ЗНАЕШЕ, МОЖЕШЕ И ДАВАШЕ МНОГО!

ПОЧИВАЙ В МИР, УЧИТЕЛЮ!

ПОСЛЕДНО СБОГОМ!

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯОпелото ще се състои в столичен храм „Свети Седмочисленици“ на 14 май – вторник от 11.30 часа

 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)

ГР. СОФИЯ 1756, ТУ – СОФИЯ, БЛОК 12, КАБ. 12325,
РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ No 11906, ТОМ 231, СТР. 40, Ф.Д. 11914/4/2004 Г., ЕИК: 131339544

Банкова сметка

Банка: Юробанк България АД | BIC: BPBIBGSF | IBAN: BG85BPBI 7940 1081 9901 01 | Валута: BGNThe International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale de l´Eclairage - is devoted to worldwide cooperation and the exchange of information on all matters relating to the science and art of light and lighting, colour and vision, photobiology and image technology.
With strong technical, scientific and cultural foundations, the CIE is an independent, non-profit organization that serves member countries on a voluntary basis. Since its inception in 1913, the CIE has become a professional organization and has been accepted as representing the best authority on the subject and as such is recognized by ISO as an international standardization body.
BG
National Committee for Lighting in Bulgaria
c/o Prof. Dr. Angel Pachamanov
Technical University of Sofia,
Faculty of Electrical Engineering,12325
8 Kl.Ohridski Blvd., Sofia 1797, Bulgaria
fax: +359 2 868-6719
tel: +359 2 965 2167
e-mail 1: nko@tu-sofia.bg
e-mail 2: pach@tu-sofia.bg
URL: http://nko.tu-sofia.bg

http://www.cie.co.at/index.php?i_ca_id=234


СЪБИТИЯ

Конференция „BalkanLight 2018“

  20-22 септември 2018 | Балканлайт 2018 Седма Балканска конференция по осветление "Балканлайт 2018" - Варна, БЪЛГАРИЯ Повече информация можете...

Общо събрание и семинар на СНЦ „НКО – България“ – 22.02.2018

ПОКАНА за Общо събрание и семинар на СНЦ "НКО - България" Време и място: 22.02.2018 г. от 17:30 ч. в...