Юридически лица
На адрес nko@tu-sofia.bg се подават:

1. Сканирано копие на заявлението
2. Бордеро за превод на членския внос

Физически лица
На адрес nko@tu-sofia.bg се подават:

1. Сканирано копие на заявлението
2. Бордеро за превод на членския внос

Регистър на членовете на НКО към 21.06.2017     Изтегли | PDF

Банкова сметка

Банка: Юробанк България АД

BIC: BPBIBGSF | IBAN: BG85BPBI 7940 1081 9901 01

Валута: BGN