Общо събрание на СИЦ „НКО-България“ – 23.03.2017

ПОКАНА за Общо събрание и семинар на СИЦ "НКО - България" Време и място: 23 март 2017 г. от 16 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ -...

Национална младежка конференция по осветление с международно участие „Осветление 2016“ | 21-23.10.2016

21-23 октомври 2016 | ОСВЕТЛЕНИЕ 2016 Национална младежка конференция по осветление с международно участие - София, БЪЛГАРИЯ   Генерален спонсор на конференцията 21-23 October 2016 | LIGHTING 2016 National Lighting Conference for...

Семинар „Новости при проектиране, изграждане и контрол на интериорно, архитектурно-художествено и външно осветление – нормативи и инженерна практика“ – 28.01.2016

Семинар "Новости при проектиране, изграждане и контрол на интериорно, архитектурно-художествено и външно осветление - нормативи и инженерна практика" 28.01.2016 Програма на семинара ПРЕЗЕНТАЦИИ Архитектурно-художествено осветление | маг. физ. Николина Янева,...

Общо събрание на СИЦ „НКО-България“ – 28.01.2016

СЪОБЩЕНИЕ Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“, гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала...

BalkanLight 2015 | 16-19.09.2015

        16-19 September 2015 | BALKAN LIGHT 2015 The 6th Balkan Conference on Lighting - Athens, GREECE Повече информация можете да намерите на официалния сайт на конференцията.

Международна година на светлината и светлинните технологии

  МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА И СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАМА НА УЧАСТНИЦИТЕ Технически университет - София [PDF] Български институт по метрология [PDF] Национален комитет по осветление в България [PDF] Сдружение "Група...

Национален форум „Проблеми на външното осветление на населените места“ – 08.05.2014

Програма на форума София, 08.05.2014 Предложения за решаване на проблемите на външното осветление на населените места в Република България София, 08.05.2014 План за работа през 2014 г. Презентации на участниците...
1 2