Общо събрание на СИЦ „НКО-България“ – 28.01.2016

СЪОБЩЕНИЕ Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“, гр. София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала...

BalkanLight 2015 | 16-19.09.2015

        16-19 September 2015 | BALKAN LIGHT 2015 The 6th Balkan Conference on Lighting - Athens, GREECE Повече информация можете да намерите на официалния сайт на конференцията.

Международна година на светлината и светлинните технологии

  МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА И СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАМА НА УЧАСТНИЦИТЕ Технически университет - София [PDF] Български институт по метрология [PDF] Национален комитет по осветление в България [PDF] Сдружение "Група...

Национален форум „Проблеми на външното осветление на населените места“ – 08.05.2014

Програма на форума София, 08.05.2014 Предложения за решаване на проблемите на външното осветление на населените места в Република България София, 08.05.2014 План за работа през 2014 г. Презентации на участниците...
1 2