Семинар „Новости при проектиране, изграждане и контрол на интериорно, архитектурно-художествено и външно осветление – нормативи и инженерна практика“

28.01.2016

Програма на семинара

ПРЕЗЕНТАЦИИ

  1. Архитектурно-художествено осветление | маг. физ. Николина Янева, инж. Теодор Монев | PDF
  2. Енергийно-ефективни решения в интериорното и уличното осветление | д-р инж. Димитър Павлов | PDF
  3. Докладвани програми за преминаване към LED осветление в балканските страни | доц. д-р Кирил Късев | PDF
  4. Телемениджмънт на осветителни уредби. Новости в управлението на изкуственото осветление | доц. д-р Кирил Късев, проф. д-р Николай Василев | PDF