ПОКАНА

за Общо събрание и семинар на СИЦ „НКО – България“

Време и място: 23 март 2017 г. от 16 ч. в зала 12126 – 12 блок на ТУ – София

ПЪЛНОМОЩНО (образец)

Дневен ред:

1. Регистрация на участниците и получаване на делегатски карти: (16:00 – 16:15)
2. *Отчет за дейността на сдружението през периода 2016-2017 г. и изказвания (16:15 – 16:45)
3. Отчет на РК и освобождаване от финансова отговорност (16:45 – 17:00)
4. Избор на председател, зам. Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, гласуване за смяна на адреса на сдружението (17:00 – 18:00).
5. Семинар на тема „Нови публикации на МКО към дивизии 1, 2 и 3“ (18:00 – 19:00)

6. Коктейл (19:00 – 19:30).* при липса на кворум се започва със семинара

бр. 15 от 14 февруари 2017, стр. 95