Email за упълномощаване на член на НКО за гласуване на ОС: office@nko.bg

 

С оглед на въведеното в страната извънредно положение, предприети допълнителни мерки и удължаване на вече приетите, Общото събрание (ОС) на НКО, планирано за 09.04.2020, се насрочва за нова дата на провеждане (приложена покана).

 

Покана за ОС - НКО