Програма на форума
София, 08.05.2014

Предложения за решаване на проблемите на външното осветление на населените места в Република България
София, 08.05.2014

План за работа през 2014 г.

Презентации на участниците във форума

 1. Нормативни изисквания за ефективност в уличното осветление – инж. Димчо Михайлов, доц. д-р инж. Мони Монев, БИС
 2. Мастер планът – важна предпоставка за планово, целенасочено и ефективно развитие на външното градско осветление – проф. д-р арх. Тодор Булев, проф. д-р инж. Николай Василев, д-р инж. Пламен Цанков
 3. Концепция за развитие и модернизиране на уличното осветление на територията на Столична община – инж. Владимир Шаламанов –
  зам.отговорник на работната група
 4. Технологични решения за икономия на енергия в уличното осветление – Davide Platania – Reverberi (Италия)
 5. Технико-икономическо и енергийно изследване на съвременни осветители за улично осветление – проф. д-р инж. Николай Василев, инж. Борис Тошев, физ. Николина Янева
 6. Потенциал на светлодиодни технологии в уличното осветление към днешна дата – проф. д-р инж. Христо Василев
 7. Изграждане и експлоатация на съвременно улично осветление – инж. Петко Цветанов – УО ЕАД, София
 8. Европейски проект за интелигентно външно осветление с адаптивно управление ESOLi – физ. Николина Янева, д-р инж. Кирил Късев
 9. Намаляване на разходите за външно осветление в малки населени места – проф. д-р инж. Ангел Пачаманов, инж. Димитър Павлов
 10. Система за динамично телеуправление на улично осветление – Николай Василев, Ангел Пачаманов, Радостин Пачаманов