Използването на бактерицидно UV лъчение (GUV) е важна екологична интервенция, която може да намали както разпространението, така и предаването във въздуха на инфекциозни агенти (като бактерии и вируси). GUV в обхвата на UV-C (200 nm - 280 nm), главно 254 nm, се използва успешно и безопасно вече над 70 години. Въпреки това, GUV трябва да се прилага с повишено внимание! Неподходящото приложение на GUV може да причини проблеми с човешкото здраве и безопасност и да доведе до недостатъчно деактивиране на инфекциозни агенти. Прилагането в домашни условия не е препоръчително и GUV никога не трябва да се използва за дезинфекция на кожата, освен когато е клинично обосновано!

Становището на CIE е одобрено от Управителния съвет на CIE, който включва директорите на всички подразделения на CIE (органите, които извършват научната работа на CIE), след съгласуване със съответните технически комитети на CIE.

Източник и допълнителна информация: CIE

Последни събитияCIE - публикации

 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (НКО)

ГР. СОФИЯ 1756, ТУ – СОФИЯ, БЛОК 12, КАБ. 12325,
РЕГИСТРИРАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ No 11906, ТОМ 231, СТР. 40, Ф.Д. 11914/4/2004 Г., ЕИК: 131339544

Банкова сметка
Банка: Юробанк България АД | BIC: BPBIBGSF | IBAN: BG85BPBI 7940 1081 9901 01 | Валута: BGN


 

The International Commission on Illumination – also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale de l´Eclairage – is devoted to worldwide cooperation and the exchange of information on all matters relating to the science and art of light and lighting, colour and vision, photobiology and image technology.
With strong technical, scientific and cultural foundations, the CIE is an independent, non-profit organization that serves member countries on a voluntary basis. Since its inception in 1913, the CIE has become a professional organization and has been accepted as representing the best authority on the subject and as such is recognized by ISO as an international standardization body.BG
National Committee for Lighting in Bulgaria
c/o Assoc. Prof. Kiril Kasev
Technical University of Sofia,
Faculty of Electrical Engineering,12325
8 Kl.Ohridski Blvd., Sofia 1797, Bulgaria
fax: +359 2 868-6719
tel: +359 2 965 2167
e-mail 1: nko@tu-sofia.bg
e-mail 2: kmk@tu-sofia.bg
URL: http://nko.tu-sofia.bg

http://cie.co.at/about-cie/membership/national-committees